Warsztaty wokalne tradycyjnych pieśni afrykańskich

Warsztaty skupiają się na dwóch zagadnieniach:

  1) wprowadzanie wiedzy na temat elementów kultury afrykańskiej poprzez naukę tradycyjnych pieśni oraz poznaniu ich znaczenia.Zajęcia obejmują poznanie pieśni z Zachodniej Afryki (Kongo, Benin, Senegal) oraz Południowej Afryki ( języki: Zulu i Xhosa).

  2) praca nad rozwojem umiejętności wokalnych, na którą składają się:

 • ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy;
 • ćwiczenia oddechowo-ruchowe uświadamiające związek pomiędzy oddechem, postawą, pracą mięśni i ich rolą w procesie śpiewania;
 • ćwiczenia z emisji głosu; połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokalnych;
 • praca nad poczuciem rytmu;
 • ćwiczenia polifoniczne (na dwa lub trzy głosy);
 • zapoznanie się z afrykańskim rodzajem pieśni „zawołań i odpowiedzi”;
 • ćwiczenia związane z poszukiwaniem różnych brzmień głosu;
 • praca nad interpretacją;
 • praca nad akceptacją swojego głosu oraz odnalezieniem się w roli solisty;
 • ćwiczenia z improwizacji, w oparciu o rytm, harmonię i melodię.

Warsztaty są adresowane do wszystkich, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania muzycznego. Program zajęć oraz sposób ich prowadzenia jest dostosowywany do potrzeb grupy warsztatowej.

Prowadzimy warsztaty jednodniowe, dwudniowe, cykliczne oraz projekty realizowane w ciągu kilku miesięcy. Projekt warsztatów odbywających się w ciągu 5-6 miesięcy zakłada comiesięczne spotkania (optymalnie dwa dni w miesiącu) i może kończyć się koncertem finałowym z udziałem muzyków.

Czas trwania zajęć może wynosić od dwóch do ośmiu godzin dziennie.

Przewidywany przykładowy czas trwania warsztatów, w zależności od wariantu:

 • wariant czterogodzinny obejmuje 15 min rozgrzewki (ćwiczenia oddechowo-ruchowe), 45 min ćwiczeń wokalnych i rytmicznych oraz 3 godzinną pracę nad nauką i interpretacją pieśni (maksimum trzy utwory);
 • wariant sześciogodzinny obejmuje 15 min rozgrzewki (ćwiczenia oddechowo-ruchowe), 75 min ćwiczeń wokalnych i rytmicznych
 • wariant dla dzieci (maksymalnie 50 uczestników) zakłada warsztaty trwające od 1 godziny do 3 godzin i obejmuje np. 30 min ćwiczeń oraz 2,5 godz. na naukę pieśni (maksymalnie trzy utwory).

Zajęcia prowadzą Lydie Kotlinski, która muzyką afrykańską zajmuje się od 19 lat oraz jej asystentka – Mariola Mazurek.

 • turntable
 • turntable
 • turntable
 • turntable
 • turntable
 • turntable
 • turntable
Warsztaty KOYEMBA odbyły się m.in.:
 • Warszawa - Centrum Kultur Świata: 25.04.2015;
 • Łódź – City Bum Bum: 9 i 10.05.2015 oraz 18 i 19.06.2015;
 • Lublin – DDK Węglin: 16.05.2015 („Dziecię w świecie”)
 • Nowodwór - Wakacyjne warsztaty plenerowe: 10-12.07.2015
 • Pajtuny – Spotkania sztuk różnych: 08.08.2015
 • Bolimowski Park Krajobrazowy „Uroczysko Kępa”: 14-15.08.2015
 • Warszawa - Akademia Sztuki i Kultury: 12–13.09.2015
 • Opole – Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina: 17–18.10.2015
 • Lublin – Chatka Żaka – Mikołajki Folkowe 2015
 • Warszawa – Teatr Syrena: 20–21.02.2016
 • Łódź – City Bum Bum: 2 i 3.04.2016
 • Wrocław - Freaki Afryki: 6-7 i 8.05.2016
 • Toulon - Francja: 4 i 5.06.2016
 • Bolimowski Park Krajobrazowy „Uroczysko Kępa”: 13.08.2016
 • Otrębusy - Etno Jazz Fest: 25.09.2016
 • Bydgoszcz: 5–6.11.2016
 • Opole – Ethnica-Art: 10–11.12.2016
 • Toulon - Francja: 4 i 5.03.2017
 • Wrocław- Freaki Afryki: 12 i 13.05.2017
 • Bydgoszcz: 17 i 18.06.2017
 • Krasnobród: 23.08.2017
 • Białowieża: 26.08.2017
 • Opole: 21–22.10.2017
 • Lublin – DDK: 29.11.2017
 • Toulon - Francja: 16–17.12.2017
 • Police – Centrum Kultury: 24–25.01.2018
 • Warszawa – Zimba: 03 – 04.02.2018
 • Valencja - Hiszpania – FusionArt: 08.02.2018
 • Opole: 24–25.03.2018